Om Wendt og Sørensen A/S

 

 

 

 

Wendt & Sørensen A/S blev grundlagt i 1971. Firmaets aktiviteter består i dag af udvikling, produktion og formidling af produkter til adsorption og filtration, industriel kemisk rensning, desinfektion og filtrering af drikkevand og badevand. Vi er Nordens største distributør af aktivt kul (HOK) og kemikalier til pool og spa pleje.

 

Virksomheden har udviklet sig fra udelukkende at være orienteret mod det danske marked, til i dag at betjene kunder i hele Nordeuropa - fra spaforhandlere i sydtyskland til forbrændingsanlæg i Kiruna. 

Wendt & Sørensen A/S har udviklet tekniske løsninger indenfor følgende områder: Filtrering af kondensat (kraftværker) - Adsorption af dioxin, furan og kviksølv (forbrændingsanlæg) - Adsorption af Trihalomethaner og Kloraminer (svømmehaller) - Kemisk adsorption af svovlbrinter (olieindustrien) - Adsorption af Dioxin og PCB/PAH i fiskeolie og vegetabilsk olie (industri) - Legionella fjernelse i spabade.  

 

Wendt & Sørensen A/S er skandinavisk distributør for RWE i Tyskland der er verdens største producent af aktivt koks (HOK). Vi leverer HOK-Super og HOK-Standard til anlæg i hele norden. 
Vi er desuden dansk distributør for Jacobi og PICA carbons, og er leveringsdygtige i hele deres store produktprogram baseret på stenkul, kokoskul, trækul og imprægneret kul.

 

Wendt & Sørensen A/S leverer ikke blot aktivt kul men også rådgivning når der skal fjernes pesticider og opløsningsmidler fra drikkevands boringer - H2S/mercaptaner fra luft - Kloraminer og THM fra badevand.  

Wendt & Sørensen A/S tilbyder desuden rådgivning om korrekt valg af kul og filtrerhjælpemidler samt dosering, opbevaring og sikkerhed

Vores 4 afdelinger udvikler, producerer og distribuerer produkter til reduktion af miljøbelastning og sundhedsfare i vand- og luftbårne systemer.


Vi er, og vil i fremtiden bestræbe os på, fortsat at være Nordeuropas førende virksomhed indenfor:

  •  Desinfektion
  •  Adsorption
  •  Filtration