Drikkevand

 


Mennesket har brug for rent drikkevand, og når det nu er teknisk muligt, hvorfor så ikke uden pesticider og klorerede opløsningsmidler?

Aquasorb og Picahydro sortimentet af aktivt kul til drikkevandsrensning fra Jacobi Carbons og PICA, er specielt udviklet til at rense drikkevand på den mest økonomiske måde. Vi har aktivt kul til alle formål, re-agglomererede eller direkte aktiverede kul af stenkul eller kokoskul.

Vi kan også tilbyde reaktivering af vandværkets brugte kul, dette gøres på Jaciobi's nye reaktiveringsfabrik i Premnitz (Ved Berlin). Ved at reaktiverer spare vandværket CO2 udledning samtidig med at udgiften til indkøb af nyt kul nærmest halveres.

Wendt & Sørensen A/S tilbyder ilægning af nyt kul eller reaktiveret kul fra big bags via vores effektive injektorsystem eller som bulk leveret med tankbil. På billederne nedenfor ses ilægning af reaktiveret kul på vandværk i Nordjylland. De 2 filtre med ialt 27 m3 aktivt kul blev fyldt på under 6 timer. På Frederiksberg skiftes 40 m3 kul på under 5 timer med silo tankbil.