Reaktivering

 

 

 

Brugt granulat eller pelletiseret aktivt kul kan genanvendes ved termisk reaktivering. Det brugte kul behandles i en ovn ved en høj temperatur over 850 ° C. De adsorberede organiske materialer på kullet nedbrydes herved termisk.
Herefter føres de nedbrudte gasser gennem en efterbrænder og et behandlingssystem, der sikre at udledningen til atmosfæren er i overensstemmelse med selv de strengeste miljøkrav.
Genbrug af kul ved termisk reaktivering er en miljømæssig ansvarlig metode, som hjælper til at reducere CO2-udledningen og bidrager til en bæredygtig udnyttelse af verdens ressourcer.

 

 

Jacobi Carbons, har to seperate reaktiveringsanlæg i Tyskland. Det ene er dedikeret til kul anvendt til fødevare og drikkevand, hvor det andet udelukkende beskæftiger sig med kul anvendt til industriel produktion, herunder spildevand, gasrensning og kemisk industri.

 

 

De to linier er 100% adskilt for at undgå at kul fra den ene linie bliver kemisk påvirket af kul fra den anden linie.

Det er kundens behov, der bestemmer hvilket reaktiverings koncept vi kan tilbyde. For mange industrielle kunder, vil den mest økonomiske løsning være vores ReSorb® ”Pool” kul.

For fødevare og vandværker vil ReSorb® ”Solo” tilbyde alle fordelene ved en fuldstændig adskilt og kundespecifik reaktiveringsproces.