Røggas rensning
 

 

Effektiv røggasrensning er et EU-krav til nedsættelse af emissionen af giftstoffer som f.eks.:
Dioxiner, Furaner og Kviksølv.

Wendt & Sørensen A/S er Skandinavisk repræsentant for Rheinbraun GmbH, der med en årlig produktion på over 200.000 tons aktivt koks, er verdens største producent af adsorbtionsmateriale til røggasrensning.

Herdofenkoks HOK®-aktivt koks er i dag det mest anvendte produkt til røggasrensning i Europa. Produktets tekniske egenskaber, samt at det produceres lokalt i Europa, sikre HOK® produkterne pris- og logistikforhold helt uden for konkurrence med andre alternativer.

HOK leveres i tankbiler lastet med 25t / 50 m³ pr. bil til forbrændingsanlæg i Skandinavien. Ved mindre forbrug leveres i "big bag" eller sække.

Wendt & Sørensen A/S bistår gerne med dokumentation og rådgivning omkring transport, oplagring, silobygning, sikkerhed og doseringsmetoder